O podjetju

V nepremičninski pravni pisarni ZALTIS vam na podlagi dolgoletnih izkušenj zagotovimo celovito pravno ureditev statusa vaših nepremičnin in nepremičninskih poslov z ustreznimi vpisi v zemljiško knjigo. Opravljamo tudi posle nepremičninskega posredovanja. Prednost naše pisarne je ravno v tem, da vam lahko ponudimo vse na enem mestu, vašo nepremičnino namreč ustrezno pravno uredimo z vpisom v zemljiški knjigi in opravimo za vas še storitev nepremičninskega posredovanja.

SVETOVANJE
Omogočimo razumevanje ter poznavanje pravnih okvirov in poti za uspešno pravno ureditev statusa nepremičnin ali nepremičninskih poslov.

PRIPRAVA LISTIN IN DOKUMENTACIJE
Zagotovimo ustrezne listine in potrebno dokumentacijo za celovito pravno ureditev statusa nepremičnin ali nepremičninskih poslov:
- zemljiškoknjižne listine (vknjižbena dovoljenja, pogodbe o priznanju lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, dodatki k starejšim pogodbam...)
akti in sporazumi za vzpostavitev etažne lastnine (prvi vpis, dokončna etažna lastnina v starejših stavbah...)
- predlogi po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine - ZVEtL - pred nepravdnim sodiščem (vzpostavitev etažne lastnine, določitev solastniških deležev na skupnih delih ter vpisa hišniških stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah, določitev pripadajočega zemljišča k večstanovanjskim stavbam...)
- nepremičninske pogodbe (prodajne, menjalne, najemne, služnostne in darilne pogodbe, sporazumi o razdružitvi solastnine, pogodbe o ustanovitvi hipoteke, pogodbe za ustanovitev stavbne pravice...)
- geodetski elaborati (evidentiranje zemljišča pod stavbo, sprememba podatkov o vrsti rabe, vpis stavbe v kataster stavb...)
- pogodbe o pridobitvi ustreznih stvarnopravnih pravic, ki izkazujejo pravico graditi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
- prodajna dokumentacija za prodajo novogradenj po Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb - ZVKSES (splošni pogoji prodaje, preliminarni načrt, tipske prodajne predpogodbe in pogodbe, hipotekarne pogodbe, zavarovanja kupcev, akti/sporazumi o oblikovanju etažne lastnine za novogradnje, vknjižbena dovoljenja k prodajnim pogodbam...)
- prijave izločitvenih pravic v stečajnem postopku za dejanske lastnike nepremičnin v zemljiškoknjižno neurejenih stavbah/soseskah

ZASTOPANJE IN VODENJE POSTOPKOV
Zastopamo vaše interese in dosežemo zastavljene cilje v vseh nepremičninsko pravnih poslih in postopkih.

POSREDOVANJE NEPREMIČNIN
Opravljamo storitev nepremičninskega posredovanja, vašo nepremičnino vam prodamo ali oddamo v najem, pri tem pa kot izkušena pravna pisarna, na enem mestu poskrbimo za celovit postopek z najvišjo možno stopnjo pravne varnosti.

Mnenja strank

  • bodi prvi, oceni me

Ocenite storitve ponudnika Zaltis, d.o.o.

Označite primerno število zvezdic.

Povejte nam malo več o izvajalcu storitve

Cena

Kakovost

Odnos

Potrjujem, da moja ocena podjetja temelji na moji dejanski izkušnji s ponudnikom storitve in da z njim nimam osebnih ali poslovnih povezav. Smernice za oddajo mnenj.