Zahtevek za pripravo ponudbe za Selitev poslovnih prostorov

Izpolnite povpraševanje in brezplačno boste v naslednjih dneh prejeli 6 ponudb na svoj e-naslov.

Kakšen je obseg vaše selitve / iz kako velikih prostorov se selite?

Kakšna je pot vaše selitve?

Selitev IZ – trenutna lokacija (kraj + nadstropje, obstaja dvigalo?):

Selitev V – nova lokacija (kraj + nadstropje, obstaja dvigalo?):

Okvirna razdalja za selitev (v km):

Predviden datum / termin selitve:

Označite, katere storitve boste potrebovali:

Približno koliko škatel ocenjujete, da boste selili?

V primeru, da selite tudi pohištvo, napišite okviren seznam:

V primeru, da selite tudi težje predmete, napišite seznam:

Ali potrebujete še katere od dodatnih storitev?

Dopišite informacije, ki so po vašem mnenju potrebne za pripravo ponudbe:

Pripnite dokumente, ki se vam zdijo potrebni za pripravo ponudbe (slike, načrti, itd)

Pripni datoteko...

Kdaj želite izvedbo storitve?

Kraj opravljanja storitve?

Kontaktna telefonska številka

Vaše podatke bomo posredovali izključno izbranim izvajalcem. Z njimi bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pogoje uporabe portala najdete tukaj.