Gorenje Kamenje pri Dobrniču 11, Dobrnič

DOBRAVICA PRI VEL. GABRU 9, VELIKI GABER

Ulica Frankolovskih žrtev 15, Celje